Här kan du som är medlem i Boets byalag själv boka lokal
Välj vilken lokal du vill hyra och följ anvisningarna
   
Hyr köket för möten eller tillsammans med sporthallen för barnkalas eller dyl.
Kostnad 50 kr/gång.
 
   
Hyr denna lokal för möten eller för att motionera en stund på våra cyklar och crosstrainer.
Redskap 10 kr/gång, 50 kr/v eller 200 kr/månad/person
Kostnad 50 kr/gång för möten, inkl. kök.
   
Hyr sporthallen för att motionera eller till barnkalas mm.
Här finns båda cyklar, crosstrainer (under hösten), pingisbord och olika redskap.
Kostnad 80 kr/timme. Barnkalas 70 kr/timme.
   
  Betalning efter varje tillfälle, månadsvis eller per termin,
kontant, till bg. 5082-2204 eller swish 123 510 18 86.
Nyckel finns hos Maria Boets byalag tel. 072-30 16 500.
   
 

VÄLKOMNA TILL VÅRA LOKALER