Här har vi övriga dokument och broschyrer.
Är det något dokument ni saknar eller tycker
bör finnas här är ni välkommen att maila
Webmaster.
 
Dokument
Möte om Boets Lådfabrik 7 juni 2007
Anteckningar från mötet
 
Besök av Peter Eriksson (mp)
 
Minnesanteckningar från informationsmötet "Boets framtid? 2009-01-20
 
 
Stadgar och ansökan för Boets Byalags donationsfond (2015-04-01)
 
Stadgar för Boets Byalag (2015-04-01)
 
Minnesanteckningar från Politikerkvällen i Boet (2016-02-10)
 
 
Årets Boetbo under åren
 
Broschyrer
Välkommen till Boet
Upplev Holaveden Nov 2006
Tidernas landskap
 
Boets skola 50år, 2002!
 
Filerna är pdf filer. Kommer att öppnas i nytt fönster
Har du inte Acrobat Reader kan du
ladda hem det genom att klicka här!