Historik
Historiskt material med anknytning till Boet.
Holaveden
Boet ligger i Holavedsområdet, ett vidsträcks skogsområde. Här följet ett citat ur Nordisk Familjebok som beskriver traktens historia:
"Holaveden, en skogstrakt, som sträcker sig mellan Vättern och sjön Sommen samt går ned öfver södra delen af Lysings oxh sydvästra delen af Göstrings härad i Östergötlands län samt norra delen af Norra Vedbo härad i Jönköpings lön. Öfver H. gick konungarnas eriksgata, och å densamma har svenska allmogen vid flera tillfällen sökt hejda danskarnas framfart, såsom 1452, då östgörabönderna under lagman Erik Nipertz tillfogade Kristians förtrupper ett allvarsamt nederlag; 1563, då Johan Tresson (Rosengren) lät igenbråta vägarna; 1564, då Karl Holgersson (Gera) lät göra detsamma, och 1567, då bråtar äfven anordnades, men utan att Daniel Rantzaus återtåg från Östergötland till Skåne i början af 1568 däraf omöjliggjordes. I maj1611 intog hertig Johan ett befäst läger i H:s pass till flank- och ryggstöd för Karl IX:s här underdet marsch mot Kalmar; och 1612 nlade herigen en skans på östra H. Ehuru H. var obygd under medeltiden och långt senare, funnos alla nuvarande socknar redan 1400-talet med undantaf af Trehörna, som bildaades på 1640-talet, och Blåvik, som uppstod genom afsöndingar fån Ekeby och Rinna på 1870-talet"

L. W:son M
Nordisk Familjebok utgåva 1909
 

Karl-Erik Rydbecks bok
Historia om Boet från Linköpings universitet
Gustav Johansson och hans verksamhetsliv