Nostalgi
 

Här hittar du dokument från torpinventering, bildarkiv samt lite historik

 
Gamla skolkort, familjekort, konfirmationskort och foto på gamla byggnader
är flyttade till Hans Rydbergs hemsida www.hasserydbergsalster.se
 
 
 


Samling vid Klintastenarna