Boets skola - Vision
 
Boets byalag som står som huvudansvarig för detta projekt sökte pengar från Föreningen Sommenbygd- Vätterstrand och beviljades 40 000 kr.
Vi hade vårat första möte i mitten av augusti 2016
och har sedan dess träffats regelbundet för att ta fram en vision om Boets skola återöppnande. Detta projekt är nu avslutat.
 
Här kan du läsa fortsättningen
 
Här kan du se vår presentation och vision
 
Vad har hänt? Senaste nytt överst
 
2017-10-19 Artikel från Corren
2017-09-06 Presentation av studiebesök i Dalarna o Mullsjö
2017-04-11 Insändare från Ingmar Unosson till Maria, redaktör för byabladet
Beslut är taget 2017-04-10, se inlägg i Corren
2017-04-07 Projektgruppen "Boets skola" har lämnat in ett öppet brev till kommunen, BUN och Ingemar Unosson inför beslutet på måndag.
Artikel i Corren 2017-03-28
Rapport från Unosson:
Utredning av skolverksamheten i Ödeshögs kommun
Den 27 mars kommer Ingemar Unossons utredning att presenteras för BUN. Den 10 april kommer BUN att presentera ett beslut. Blir beslutet en nedläggning av Boets skola kommer KF att fatta beslut om så ska ske.
17 maj är första beslutet och sista beslutet 19 j uni.
Jennie Gomér meddelar:
Jag vill bara berätta att skoldialogen i Boet hade 25 besökare, Rök 12 och FB 2. Så statistiskt sett är mina åsikter värda 50% på FB! Jag skrev så pennan glödde!Enligt Sandra Nordal: Inte lustigt att det inte var några där när det inte gått ut någon inbjudan till föräldrarna.
Måndagen den 13 mars kl. 18.00 har Bildnings- och kulturchef Ingmar Unosson och ordförande för BUN Robert Wahlström skoldialog i Boets skola.
Det är viktigt att så många som möjligt medverkar för att påverka detta beslut.
Gå in på Facebook och skriv vad du tycker eller bara följ utvecklingen. Finns ett evenemang och även under gruppen "Boet-Levande bygd"
Vi väntar nu på reaktionerna från dessa möten.
Måndagen den 3 februari möte med BUN.
Måndagen den 30 januari 2017 hade vi möte med majoritetens samrådsgrupp samt majoritetens ledamöter och ersättare i BUN. Kommunchef Henrik Hendeby,  Förvaltningschef för bildning och kultur Ingmar Unosson och ÖBOs Vd tillika förvaltningschef för näringsliv och teknik Peter Kenell. 
 
Om du tycker att detta verkar intressant och vill komma med idéer eller medverka i den eventuella intresseföreningen får du gärna höra av dig till någon i gruppen.
Maria Niemeyer tel. 070-244 08 48
Christina Bryntesson tel. 073-429 54 28
Sandra Nordal tel. 070-344 12 24
Jennie Gomér tel. 073-709 23 79
Håkan Strotz tel. 0144-102 34
Emma Nordstedt tel. 072- 008 72 61
Ellen Hultman tel. 070- 942 39 03