Bredband  
   
Ny chans att ansluta sig till VÖKBY bredband
hemsida www.vokby.se

Se även Ödeshögs kommun hemsida http://www.odeshog.se
 
   
Erbjudande till boende i Boet:       Offert       Beställningsblankett  
   

Informationsmöte Vökby 2011-04-12
På informationsmötet visades plankartor över var det skulle grävas och var brunnarna kommer att placeras. Förutom att det kommer att grävas mot St Åby och till riksgränsen till Småland kommer det även att grävas från Kroxeryd till Visjön. Grävningen håller på norr om Boet. Vi gör allt för att påskynda tidsschemat fram mot möjlighet till anslutning för boende. Detaljerade kartor ligger ute på Ödeshögs kommuns hemsida fr.o.m. början av vecka 16.
Det informerades om hur slangarna ska grävas ner och saker att tänka på. Det är viktigt att de som är intresserade skickar in Ledningsrätts- och fiberavtal snarast och glöm inte att alla fastighetsägare (även de som påverkas av förbifarten) skriver på. Det informerades även om de olika tjänsterna som Vökby kan erbjuda. Ett speciellt erbjudande finns för dig som bestämmer dig innan den 15 september, kontakta Anette. Eftersom telefonledningen försvinner för en del i området den 15 augusti (berörda har blivet underrättade av Telia) är det viktigt att vi kommer igång så fort som möjligt för att ha en chans att hinna bli klara. Du som kommer att drabbas kontakta Anette omgående. Gå in på Ödeshögs hemsida och klicka dig vidare för ytterligare information. Ni kan även gå in på Vökbys hemsida för ytterligare information om tjänster mm.

Anette Blomqvist, ITsam/Maria Niemeyer, Boets Byalag


Senaste i bredbandssatsningen:
Ödeshögs kommuns hemsida www.odeshogs.se kommer att ge information löpande om schaktning för nedläggning, blåsning och svetsning av fiber. På kommunens hemsida kommer också längre fram att finnas kartor så att boende utmed sträckan i detalj kan se hur långt man har att gräva fram till stamnätet. Ännu är sträckan inte detaljprojekterad pga. den bistra vintern.
Vi kommer att kalla till informationsmöte i april. Ett riktat utskick till boende sker i början av april.

Anette Blomqvist
Kommunalförbundet ITsam
ekonom/projektsamordnare


Informationsmöte Vökby 2010-11-24
Närvarande: Alberto Necovski, Anette Blomqvist från kommunalförbundet ITsam, Infracom projektör Benny Dahlqvist, kommunalråd Magnus Oscarsson, boende längs med sträckan

Ödeshögs kommun erbjuder nu boende utmed sträckan Humlefall – Åbygatan fiberanslutning i samarbete med beviljat EU-bidrag. Grävning kommer att påbörjas i vår och beräknas vara klart i november.
Från stamnätet erbjuds anslutning med Byalagsmodellen. Kommun står för material upp till 500 m till anknytningspunkt. Alla pratar med alla och tillsammans blir resultatet goda förutsättningar för samarbete vid grävning till varje fastighet som så önskar.
Anslutningskostnaden är 4.995:- inkl moms per fastighet. Sedan kostar den tjänst man väljer samt nätavgift till kommunen. Tjänsteoperatörerna kan erbjuda telefoni, Internet samt TV. Det finns också möjlighet att enbart fiberansluta sin fastighet.
Nästa möte blir i februari-mars. Då kommer tjänsteoperatörer att presentera sitt utbud.

År 2006 gjordes det första projektet från Boets gamla mejeri till Boets Bygdegård, samt Boetvägen