Rekreationscentra Klinten
 
Boets Byalag och Ödeshögs Sportfiskeklubb bedriver sedan lång tid tillbaka verksamheter i och vid Vagnssjön som ligger intill väg 501 som går mellan Ödeshög och Tranås. Delar av sjön ägs av Lysings Häradsallmänning som är positiv till att verksamheter till gagn för allmänheten bedrivs i området men det finns också ett antal privata mark och vatten ägare kring sjön.
 
I den norra änden av sjön finns en fin liten badplats, under 70 & 80 talet hjälptes byborna åt att göra i ordning en badstrand och under flera år körde man ut sand på isen för att få en badbar strand. I början av -90 talet startade Boets Byalag sin verksamhet och i den ingick drift och skötsel av badplatsen vid Vagnsjön som en naturlig del. Man anlade en ny och säkrare parkeringsplats, gjorde en promenadstig från parkeringen till badplatsen, man byggde toalett och en omklädningshytt, grillplats m.m. Ryktet om den nya fina lilla badplatsen spred sig och besökare från när och fjärran började använda badplatsen som sitt favorit bad. De flesta i bygden tyckte att det var både trevligt och bra för bygden att människor hittade hit men eftersom det är en liten badstrand och en relativt liten parkeringsplats började det bli trångt om utrymme.
 

Omkring 2003 började Fiskeklubben föra en dialog med Byalaget kring en projektidé som gick ut på att utveckla badplatsen ytterligare för att på så sätt försöka skapa förutsättningar för kommersiella verksamheter i och kring sjön.  Förankringsarbetet pågick under dessa år eftersom vi visste sedan tidigare att frågan om att utveckla ytterligare aktiviteter kring badplatsen kan stöta på motstånd.  Vi anordnade framtidskvällar där vi informerade om våra planer, vi såg till att projektet låg med i den byautvecklingsplan som tagits fram för Holaveden. Och under 2006 lämnades en ansökan om stöd till projektet in till föreningen Sommenbygd som ansvarar för genomförandet av LEADER + programmet.

 
Projektets genomförande
 
Broschyr från 2008
 
Vad hände sen