Här finner du information om de projekt som Boets Byalag
är eller har varit arrangerade i.


Boets skola

 


Utsikt över Klinten


 


Bredbandsgrävning från Boet mot St. Åby


Vy över väg 503 mot Ödeshög