Väg 503 Grimshult - Boet
 
Vägverket är beredda att satsa ytterligare pengar runt Boet. Vägen mellan Grimshult - Boet kommer att förbättras och vägen upp mot Hagen samt kurvan där kommer det att diskuteras fram en lösning med berörda partner
 
INVIGNING Fredagen den 16 juni kl.14,00, se dokument Invigning av väg 503
 
NCC har nu börjat med att lägga asfalt på vägen, 19 maj
 
Breddningen av Botavägen blev klar (2006-01-25)
 
ETT VARMT TACK TILL
Uno Svensson Grävmaskin AB
Åvikens Trävaru AB
FÖR EKONOMISKA BIDRAG TILL BOETVÄGEN
 
Nu sätter vägprojektet igång
På torsdag den 22/9 avverkas skogen på vänster sida från Boet.
2 maskiner och personal finns då på vägen. KÖR FÖRSIKTIGT.
Detta sker även på fredag, samt borttagning av staket vid Sunneby.
V 39 börjar NCC att bredda vägen med början från Boet och en asfaltsyta läggs på det nya om vädret tillåter.
År 2006 kommer en ny beläggning på hela ytan läggs på, samt att korset kommer att åtgärdas
Ha överseende med att det blir lite stökigt en tid, det blir bättre när det är färdigt Se bilder (2005-09-30)
 
Länsstyrelsen har nu godkänt (MKB) Miljökonsekvensbeskrivningen, därmed kan nu vägverket påbörja sitt arbete med vägen. NCC och vägverket kommer inom kort att träffas och planera och arbetet beräknas börja i slutet av september. Det som ska ske nu är avverkning av skogen och borttagning av två staket. (2005-08-31)
 
Tidplanen för breddningen av vägen är förskjuten pga att Länsstyrelsen kräver att Vägverket ska komplettera sin miljökonsekvensbeskrivning. Detta innebär att något slutligt besked om tidplan för breddningen av vägen inte kommer att kunna ges av Vägverket förrän i augusti.
(2005-07-01)
 
Arbetet med borttagning av staket har påbörjats och i maj kommer det att sättas upp nytt på de ställen där markägaren så har önskat. Detta kommer att utföras av "Kamratstödjarna" med Arne Gustavsson som handledare och Elving Utter hjälper till med att göra hål för stolparna med en maskin.
Det kommer nog tyvärr inte att fräsas och läggas på ny ytbehandling på vägen i år, pengarna räcker inte till. Bilder från arbetsdagen (2005-04-30)
 
Tidsplanen för närvarande ser ut så här:(2005-04-23)
Arbetet påbörjas efter semestern och beräknas vara klart i oktober
 
Anteckningar från mötet med markägare den 30 mars (2005-04-05)
 
E-post från Jörgen på vägverket den 21 mars (2005-03-23)
 
Anteckningar från mötet den 3 mars (2005-03-06)
 
Förstudie, Förslagshandling väg 503
 
Karta över området