VÄLKOMMEN

Väder Boet


Månadens bild

Nu är julen snart här

Julnattsgudstjänst
Julafton kl. 23.00
Bultsbols missionshus
Kom och ta del av julens verkliga innebörd
Medverkande Lotta Högsveden, Petter Nyberg m.fl.
Välkomna
Alliansmissionen Ödeshög

Distanskurs i Boets skola.
Du som bor i Boet och är intresserad av hållbarhetsfrågor och hantverk.
Det finns en kurs för dig!
Den är på distans, har 10 kursträffar 2019 och startar i februari.
Sista ansökningsdatum är 6 jan 2019
Läs mer på vår hemsida http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/wp-content/uploads/2018/10/Kursblad-H%C3%A5llbar-livstil-distans.pdf

 


 


 


 


 

Boets Byalag är en förening i samverkan mellan olika föreningar i bygden, SAM-kretsen, Boets Idrottsklubb, LRF, Bäckalyckans Förskola,  Bygdegårdsföreningen, Holavedens Handelshus samt Ödeshögs Fiskeklubb.

Inom byalaget är skolans bevarande en viktig uppgift som för närvarande har 0 elever. Alla
17 elever flyttades 2015 efter ett beslut av KF.

Byalaget har skött driften av skollokalerna och Boethallen åren 2002 till 2012. Nu hyr vi Boethallen av kommun och hyr ut till intresserade

Byalaget medverkade till att starta den ekonomiska föreningen Holavedens Handelshus.

Byalaget har anlagt och driver badplatsen "Klinten" vid Vagnsjön.

Byalaget har genom ett samarbete med vägverket och NCC gjort Botavägen bredare en viss sträcka.

Byalagets arbetsgrupper arrangerade 2017 bl.a. midsommarfirande, torpvandring och julmarknad.

I Boet finns Bäckalyckans Förskola med 20 barn.

Boets Byablad delades ut 5 ggr 2017

Från år 2000 har 77 st. hushåll flyttat till Boet och 63 barn har födds

Senaste uppdatering:

2018-11-01
Byablad nr.5

2018-11-01
Projekt " Boets skola"

2018-10-22
Protokoll 2018-10-02

2018-07-04
"Ny hemsida"

2018-04-10

Årsmötesprotokoll

2018-03-23
Verksamhets-
berättelse 2017


2018-01-19
Priser hyra motionsredskap


2018-01-03
Från början 1994...


2017-10-07
Anslagstavla