VÄLKOMMEN

Väder Boet


Månadens bild

Frosten har kommit


Musikcafé
Lördagen den 16 november kl. 16.00
Bygdegården
Boxholms musikskola
Kaffeservering
Alla hjärtligt välkomna

Annika Östberg
Lördagen den 16 november kl. 19.00
Bultsbol
Annika berättar hur det är att komma tillbaka efter 28 år i ett amerikanskt fängelse, dömd för mord. Om att finna hopp och framtid trots ett mörkt förflutet.
Servering
Välkomna
Alliansmissionen i Ödeshög

Film o berättelse
Söndagen den 17 november kl. 16.00.
Hasse Rydberg visar film och
Börje Pantzar berättar om
Stava, Sjöberga, Holkaberg, Narbäck, Lakarp,
Kopparp, Jyllinge och Fogeryd.
Inträde 60: - inkl. fika.
Välkomna
 


Besök vår Facebooksida
Kan ses av alla även om du inte har Facebook
Följ oss
 

 


 


 


 


 

Boets Byalag är en förening i samverkan mellan olika föreningar i bygden, Alliansmissionen i Ödeshög, LRF Holaveden, Bäckalyckans Förskola, Holavedens Handelshus, Ödeshögs Fiskeklubb samt Bygdegårdsföreningen.

Inom byalaget är skolans bevarande en viktig uppgift som för närvarande har 0 elever. Alla
17 elever flyttades 2015 efter ett beslut av KF.

Byalaget har skött driften av skollokalerna och Boethallen åren 2002 till 2012. Nu hyr vi Boethallen av kommun och hyr ut till intresserade

Byalaget medverkade till att starta den ekonomiska föreningen Holavedens Handelshus.

Byalaget har anlagt och driver badplatsen "Klinten" vid Vagnsjön.

Byalaget har genom ett samarbete med vägverket och NCC gjort Botavägen bredare en viss sträcka.

Byalagets arbetsgrupper arrangerade 2018 bl.a. midsommarfirande, torpvandring och julmarknad.

I Boet finns Bäckalyckans Förskola med 18 barn.

Boets Byablad delades ut 5 ggr 2018

Från år 2000 har 80 st. hushåll flyttat till Boet och 64 barn har födds

Senaste uppdatering:
2019-11-14
Byablad nr.5

2019-11-12
Protokoll 191104

2019-11-01
Nya dokument


2019-06-24
Odlare i bygden

2019-06-21
"Ny hemsida"

2019-06-06
Den blå hästen

2019-04-09
Årsmötesprotokoll

2019-03-31
Projekt " Boets skola"

2019-03-26
Verksamhets-
berättelse 2018

2019-01-16
Från början 1994...

2018-01-19
Priser hyra motionsredskap