VÄLKOMMEN

Väder Boet


Månadens bild

Så kom snön, blir det mer?

Anteckningar från årsmötet angående Boets skola

Besök vår Facebooksida
Kan ses av alla även om du inte har Facebook
Följ oss
 


 


 


 


 


 

Boets Byalag är en förening i samverkan mellan olika föreningar i bygden, Alliansmissionen i Ödeshög, LRF Holaveden, Bäckalyckans Förskola, Holavedens Handelshus, Ödeshögs Fiskeklubb samt Bygdegårdsföreningen.

Inom byalaget är skolans bevarande en viktig uppgift som för närvarande har 0 elever. Alla
17 elever flyttades 2015 efter ett beslut av KF.

Byalaget har skött driften av skollokalerna och Boethallen åren 2002 till 2012. Nu hyr vi Boethallen av kommun och hyr ut till intresserade

Byalaget medverkade till att starta den ekonomiska föreningen Holavedens Handelshus.

Byalaget har anlagt och driver badplatsen "Klinten" vid Vagnsjön.

Byalaget har genom ett samarbete med vägverket och NCC gjort Botavägen bredare en viss sträcka.

Byalagets arbetsgrupper arrangerade 2018 bl.a. midsommarfirande, torpvandring och julmarknad.

I Boet finns Bäckalyckans Förskola med 21 barn.

Boets Byablad delades ut 5 ggr 2018

Från år 2000 har 86 st. hushåll flyttat till Boet och 67 barn har födds

Senaste uppdatering:
2020-03-29
Från början 1994...

2020-03-27
Verksamhets-
berättelse 2019

2020-03-18
Protokoll 200224

2020-02-12
Byablad nr.1

2019-12-30
Bokning

2019-12-17
Nytt dokument

2019-06-24
Odlare i bygden

2019-06-21
"Ny hemsida"

2019-06-06
Den blå hästen

2019-04-09
Årsmötesprotokoll

2019-03-31
Projekt " Boets skola"