VÄLKOMMEN

Väder Boet


Månadens bild

Nu är vintern här


Information från Ombergs EKO-gård
Söndagen den 17 februari kl. 16.00
David Appelgren, som har ekologisk odling
på sin gård vid Omberg,
berättar om framtidens gröda - hampa!
Inträde inkl. kaffe 100 kr
Välkomna till en intressant föreläsning!
Boets Bygdegårdsförening

 

 


 


 


 


 

Boets Byalag är en förening i samverkan mellan olika föreningar i bygden, SAM-kretsen, Boets Idrottsklubb, LRF, Bäckalyckans Förskola,  Bygdegårdsföreningen, Holavedens Handelshus samt Ödeshögs Fiskeklubb.

Inom byalaget är skolans bevarande en viktig uppgift som för närvarande har 0 elever. Alla
17 elever flyttades 2015 efter ett beslut av KF.

Byalaget har skött driften av skollokalerna och Boethallen åren 2002 till 2012. Nu hyr vi Boethallen av kommun och hyr ut till intresserade

Byalaget medverkade till att starta den ekonomiska föreningen Holavedens Handelshus.

Byalaget har anlagt och driver badplatsen "Klinten" vid Vagnsjön.

Byalaget har genom ett samarbete med vägverket och NCC gjort Botavägen bredare en viss sträcka.

Byalagets arbetsgrupper arrangerade 2017 bl.a. midsommarfirande, torpvandring och julmarknad.

I Boet finns Bäckalyckans Förskola med 20 barn.

Boets Byablad delades ut 5 ggr 2017

Från år 2000 har 77 st. hushåll flyttat till Boet och 63 barn har födds

Senaste uppdatering:
 

2019-02-14
Byablad nr.1

2019-01-26
Protokoll 19-01-14

2019-01-16
Från början 1994...

2018-11-01
Projekt " Boets skola"

2018-07-04
"Ny hemsida"

2018-04-10

Årsmötesprotokoll

2018-03-23
Verksamhets-
berättelse 2017


2018-01-19
Priser hyra motionsredskap


2017-10-07
Anslagstavla