VÄLKOMMEN

Väder Boet


Månadens bild

Kommer våren snart?


Hur mår Vättern?
Hur påverkas bygden av en gruva i Norra Kärr?
Söndagen den 15 april kl. 16.00
Boets Bygdegård
Naturskyddsföreningen i Tranås kommer
och informerar om Vätterns status.
Inträde inkl. fika 60 kr.
Välkomna!
Boets Bygdegårdsförening
 

Boets Byalag är en förening i samverkan mellan olika föreningar i bygden, SAM-kretsen, Boets Idrottsklubb, LRF, Bäckalyckans Förskola,  Bygdegårdsföreningen, Holavedens Handelshus samt Ödeshögs Fiskeklubb.

Inom byalaget är skolans bevarande en viktig uppgift som för närvarande har 0 elever. Alla
17 elever flyttades 2015 efter ett beslut av KF.

Byalaget har skött driften av skollokalerna och Boethallen åren 2002 till 2012. Nu hyr vi Boethallen av kommun och hyr ut till intresserade

Byalaget medverkade till att starta den ekonomiska föreningen Holavedens Handelshus.

Byalaget har anlagt och driver badplatsen "Klinten" vid Vagnsjön.

Byalaget har genom ett samarbete med vägverket och NCC gjort Botavägen bredare en viss sträcka.

Byalagets arbetsgrupper arrangerade 2017 bl.a. midsommarfirande, torpvandring och julmarknad.

I Boet finns Bäckalyckans Förskola med 22 barn.

Boets Byablad delades ut 5 ggr 2017

Från år 2000 har 75 st. hushåll flyttat till Boet och 63 barn har födds

Senaste uppdatering:

2018-04-12
Byablad nr.2

2018-04-10

Årsmötesprotokoll

2018-03-24
Projekt " Boets skola"

2018-03-23
Verksamhets-
berättelse 2017


2018-03-16
Protokoll 2018-03-06

2018-01-19
Priser hyra motionsredskap


2018-01-03
Från början 1994...


2017-10-07
Anslagstavla